Информационни дни

Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за образование, обучение и заетост на младите хора. Целта на кампанията бе да покаже на младежите колко е важно да са активни, как образованието и обучението помагат…