Конференция

В изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ на 30 май 2017 г. в град София се проведе заключителна конференция с международно участие на тема „Гаранцията за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“. В конференцията участваха представители на институциите и организациите, партньори на МТСП в изпълнението на Гаранцията…