Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Населено място Професионално направление Административна структура Звено Дата на валидност Продължителност на стажа: Брой отворени позиции
гр. София Изобразително изкуство Администрация на Министерския съвет Дирекция „Модернизация на администрацията“ 13.10.2019 г. от 16.10.2019 г.         до 15.11.2019 г. 1
гр. София Информатика и компютърни науки Администрация на Министерския съвет Дирекция „Модернизация на администрацията“ 13.10.2019 г. от 16.10.2019 г.         до 15.11.2019 г. 1
гр. София Администрация и управление Администрация на Министерския съвет Дирекция „Модернизация на администрацията“ 15.10.2019 г. от 21.10.2019 г.         до 21.11.2019 г. 1
гр. София Психология Министерство на вътрешните работи Институт по психология 22.10.2019 г. от 23.10.2019 г.         до 08.11.2019 г. 12