Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Населено място Професионално направление Административна структура Звено Дата на публикуване Дата на валидност Продължителност на стажа: Брой отворени позиции
гр. София Администрация и управление НАП Дирекция „Логистика“ 04.06.2019 г. 17.06.2019г. от 01.07.2019 г. – до 31.07.2019 г. 1
гр. София Администрация и управление НАП Дирекция „Логистика“ 04.06.2019 г. 17.06.2019г. от 01.08.2019 г. – до 30.08.2019 г. 1
гр. София Икономика НАП Дирекция „Държавни вземания“ 04.06.2019 г. 14.06.2019г. от 01.08.2019 г. – до 30.08.2019 г. 1
гр. София Икономика НАП Дирекция „Централно звено за връзка“ 04.06.2019 г. 21.06.2019г. от 01.08.2019 г. – до 30.08.2019 г. 1
гр. София Икономика НАП Дирекция „Централно звено за връзка“ 03.06.2019 г. 17.06.2019г.  от 02.09.2019 г. – до 30.09.2019 г. 1
гр. София Политически науки Министерство на вътрешните работи Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ 16.05.2019 г. 20.07.2019г. от 05.08.2019 г. – до 13.09.2019 г. 3
гр. София Право НАП Териториална дирекция на НАП София 16.05.2019 г. 14.06.2019г. от 17.07.2019 г. – до 30.08.2019 г. 1