Конференция

В изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ на 30 май 2017 г. в град София се проведе заключителна конференция с международно участие на тема „Гаранцията за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“. В конференцията участваха представители на институциите и организациите, партньори на МТСП в изпълнението на Гаранцията…

Информационни дни

Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за образование, обучение и заетост на младите хора. Целта на кампанията бе да покаже на младежите колко е важно да са активни, как образованието и обучението помагат…

Кръгли маси

В изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се проведоха  две кръгли маси, съответно от Южна и Северна България. В рамките на кръглите маси експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, дирекции „Регионална служба за заетост“, дирекции „Бюро по труда“, представители на…

Успешна професионална реализация на младежи

Петя и Александра са сестри-близначки от гр. София. След като завършват успешно Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, се регистрират в бюрото по труда и са класирани за стаж в държавната администрация по програма „Старт на кариерата“. Още по време на следването си проявяват интерес към международното право.Ето защо се чувстват удовлетворени от възможността да…