Aктуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация за юни и юли 2019 г.

Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции. Населено място Професионално направление Административна структура Звено Дата на публикуване Дата на валидност Продължителност на стажа: Брой отворени…

Публична консултация в периода 24 май – 16 август 2019 г.

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май – 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г.…

График на трудовите борси през месец юни 2019 г.

График за провеждане на трудовите борси от Агенцията по заетостта през м. юни 2019 г. Населено място Дата Начален час Място на провеждане Вид на борсата ДБТ ДРСЗ гр.Стамболийски 05.06.2019г. 10:00 ч. ул. „Осми март“ №3, ф-л Стамболийски, ДБТ Родопи Обща трудова борса Родопи Пловдив гр. Нови пазар 13.06.2019г. 09:30 ч. ул. Патриарх Евтимий №1…

Конференция

В изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ на 30 май 2017 г. в град София се проведе заключителна конференция с международно участие на тема „Гаранцията за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“. В конференцията участваха представители на институциите и организациите, партньори на МТСП в изпълнението на Гаранцията…

Информационни дни

Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за образование, обучение и заетост на младите хора. Целта на кампанията бе да покаже на младежите колко е важно да са активни, как образованието и обучението помагат…

Кръгли маси

В изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се проведоха  две кръгли маси, съответно от Южна и Северна България. В рамките на кръглите маси експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, дирекции „Регионална служба за заетост“, дирекции „Бюро по труда“, представители на…

Успешна професионална реализация на младежи

Петя и Александра са сестри-близначки от гр. София. След като завършват успешно Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, се регистрират в бюрото по труда и са класирани за стаж в държавната администрация по програма „Старт на кариерата“. Още по време на следването си проявяват интерес към международното право.Ето защо се чувстват удовлетворени от възможността да…