График за провеждане на трудовите борси от Агенцията по заетостта през м. юни 2019 г.

Населено място Дата Начален час Място на провеждане Вид на борсата ДБТ ДРСЗ
гр.Стамболийски 05.06.2019г. 10:00 ч. ул. „Осми март“ №3, ф-л Стамболийски, ДБТ Родопи Обща трудова борса Родопи Пловдив
гр. Нови пазар 13.06.2019г. 09:30 ч. ул. Патриарх Евтимий №1 Обща трудова борса Нови пазар Варна
гр. Каолиново 19.06.2019г. 10:30 ч. пл. „Украйна“ №5 Специализирана трудова борса за продължително безработни и лица над 50 години Каолиново Варна
гр. Бяла Слатина 21.06.2019г. 10:00 ч. Народно читалище „Развитие-1892“ Обща трудова борса Бяла Слатина Монтана