График за провеждане на трудовите борси от Агенцията по заетостта през м. октомври 2019 г.

Населено място Дата Начален час Място на провеждане Вид на борсата ДБТ ДРСЗ
1 гр. Варна 09.10.2019г. 10:00 ч. бул. „Княз Борис I-ви“ 77 Специализирана младежка трудова борса Варна Варна
2 гр. Самоков 09.10.2019г. 10:30 ч. Хотел Арена – гр. Самоков Обща трудова борса Самоков София
3 гр. Пловдив 09.10.2019г. 10:30 ч. Военен клуб, ул. Иван Вазов № 2 Обща трудова борса Пловдив Пловдив
4 гр. Смолян 09.10.2019г. 10:30 ч. Военен клуб, бул. България № 77 Обща трудова борса Смолян Пловдив
5 гр. Габрово 17.10.2019г. 11:00 ч. ул. Пенчо Постомпиров № 37 Обща трудова борса Габрово Ловеч
6 гр. Разлог 17.10.2019г. 11:00 ч. Читалище „15 септември 1903 – 1909г.“, ул. Шейново № 2 Специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството Разлог Благоевград