Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за образование, обучение и заетост на младите хора.

Целта на кампанията бе да покаже на младежите колко е важно да са активни, как образованието и обучението помагат за намирането на желаната работа, какви са възможностите за това в района, в който живеят. По-добрата осведоменост, мотивира младежите за търсене и започване на работа, както и да се включат в обучение или образование.

В рамките на информационната кампания младите хора имаха възможност да се информират за услугите, предоставяни от бюрата по труда, за възможностите за професионално обучение в Българо-германския център за професионално обучение към Министерството на труда и социалната политика, както и за възможностите за включване/връщане в образователната система.

В информационната кампания с информационни щандове участваха представители на местния бизнес, професионални гимназии и национално представителните организации на работниците и служителите.

В рамките на кампанията се проведоха шест информационни дни, в градовете:

Карнобат на 14 декември 2016 г.
Шумен на 30 януари 2017 г.
Смолян на 24 февруари 2017 г.
Монтана на 17 март 2017 г.
Русе на 21 април 2017 г. и
Хасково на 16 май 2017 г.