Архив

Възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности или да стажуват/работят

Европейският корпус за солидарност е нова програма на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности или да стажуват/работят в проекти в собствената си страна или в чужбина. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да споделят неговите мисия и принципи и да се придържат към тях. Можете…

Aктуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация за октомври 2019 г.

Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции. Населено място Професионално направление Административна структура Звено Дата на валидност Продължителност на стажа: Брой отворени позиции гр. София…

До 18 октомври 2019 г. младежи с висше образование могат да кандидатстват по Програмата „Старт на кариерата“

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата предоставя възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. До…

График на трудовите борси през месец октомври 2019 г.

График за провеждане на трудовите борси от Агенцията по заетостта през м. октомври 2019 г. № Населено място Дата Начален час Място на провеждане Вид на борсата ДБТ ДРСЗ 1 гр. Варна 09.10.2019г. 10:00 ч. бул. „Княз Борис I-ви“ 77 Специализирана младежка трудова борса Варна Варна 2 гр. Самоков 09.10.2019г. 10:30 ч. Хотел Арена – гр.…

Конференция

В изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ на 30 май 2017 г. в град София се проведе заключителна конференция с международно участие на тема „Гаранцията за младежта – средносрочен преглед на изпълнението“. В конференцията участваха представители на институциите и организациите, партньори на МТСП в изпълнението на Гаранцията…

Информационни дни

Министерството на труда и социалната политика, в изпълнение на проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за образование, обучение и заетост на младите хора. Целта на кампанията бе да покаже на младежите колко е важно да са активни, как образованието и обучението помагат…

Кръгли маси

В изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се проведоха  две кръгли маси, съответно от Южна и Северна България. В рамките на кръглите маси експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, дирекции „Регионална служба за заетост“, дирекции „Бюро по труда“, представители на…

Успешна професионална реализация на младежи

Петя и Александра са сестри-близначки от гр. София. След като завършват успешно Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, се регистрират в бюрото по труда и са класирани за стаж в държавната администрация по програма „Старт на кариерата“. Още по време на следването си проявяват интерес към международното право.Ето защо се чувстват удовлетворени от възможността да…