ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА

Гаранция за младежта

Гаранция за младежта по страни

Съобщение от 4 октомври 2016 г. относно Гаранцията за младежта

Въпроси и отговори относно Гаранцията за младежта

Съобщение от 4 октомври 2016 г. относно Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост

Работен документ на Комисията относно Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост
(1)  (2)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТА ОТ ДЕКЕМВРИ 2016 Г. „ИНВЕСТИРАНЕ В МЛАДЕЖТА НА ЕВРОПА“

Съобщение за инициативата „Инвестиране в младежта на Европа“

Въпроси и отговори относно инициативата „Инвестиране в младежта на Европа“

Съобщение „Подобряване и модернизиране на образованието“

Прессъобщение „Инвестиране в младежта на Европа: Комисията стартира инициативата Корпус на европейската солидарност“

Съобщение относно Корпус на европейската солидарност

Въпроси и отговори

Интернет страница

Рекламен филм