Петя и Александра са сестри-близначки от гр. София. След като завършват успешно Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, се регистрират в бюрото по труда и са класирани за стаж в държавната администрация по програма „Старт на кариерата“. Още по време на следването си проявяват интерес към международното право.Ето защо се чувстват удовлетворени от възможността да стажуват в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на Министерството на труда и социалната политика. По време на 9-месечния стаж, натрупват ценен практически опит, разширяват познанията си по европейски теми, показват старание и отговорност при изпълнение на задачите. В резултат им е предложено да останат на постоянни работни места в Министерството на труда и социалната политика.

Веселин Цветков е от гр. Враца, завършил е Икономическия университет в гр. Варна, специалност „Финанси”. Младежът спортува активно и мечтае да се реализира професионално в България. Регистрира се в бюрото по труда в гр. Враца. В рамките на инициативата Гаранция за младежта, трудовият посредник в бюрото по труда му предлага редица възможности за обучение и заетост. Един месец след регистрацията си в бюрото по труда, Веселин получава предложение по операция „Младежка заетост“ за работа като „бизнес-консултант“ в Търговско-промишлената палата на гр.Враца Младежът обича динамиката в живота и иска да се докаже като личност. При него се оказва особено ефективен подходът за стажуване в рамките на 9 месеца в реална работна среда. По време на стажа успешно завършва курс по управление на европейски проекти и програми. Веселин Цветков е един от най-активните участници в кампанията „Виж Европа, но се върни във Враца!“ на център „Европа“. По време на среща-дискусия „Мисия възможна?“ над 100 ученици и младежи от гр. Враца се срещат с млади хора, получили образованието си в или извън България, но решили да се върнат или останат в родината си и да допринесат за развитието й.

Зинаида Карагьозова е млада майка от гр. Пловдив, на 26 години. Завършила е средното си образование в СОУ „Найден Геров“ – гр. Пловдив. За нея е много важно да започне работа, защото отглежда сама детето си. След регистрацията си в бюрото по труда в Пловдив, Зинаида е включена в Ателие за търсене на работа и получава умения за подготвка на документи за кандидатстване за работа, за представяне пред работодател и др. Трудовият посредник й предлага работа като помощник в кухня във фирма за кетъринг. Наета е и работодателят й е много доволен от работата й. Тя се чувства доволна на новата си работа и може спокойно да се грижи за своето дете.

Мелис Седат Хюсню е на 21 години, от гр. Исперих. Завършила е средното си образование в гимназия „Васил Левски“ в родния си град. Регистрирала се е в бюрото по труда. Информирана е за възможностите, предоставяни на младите хора в рамките на инициативата Гаранция за младежта от своя трудов посредник. Избира да се включи в схемата „Младежка заетост“ и започва работа като „продавач-консултант“ в магазин за хранителни стоки. Чувства се удовлетворена от работата си и е доволна от възможността, която бюрото по труда й предостави.

Ивелина Борисова е млада жена от гр. Монтана.Има завършено средно професионално образование . При регистрацията си в бюрото по труда, трудовият посредник я информира за Гаранцията за младежта и я консултирана за нейното професионално развитие. Ивелина се запознава с различни възможности за включване в заетост, съобразени с нейните възможности. Наета е като детегледачка в Дневна детска ясла в гр. Монтана. Ивелина обича работата с децата и е убедена, че е намерила своето призвание.

 

Връзки за сваляне на филмите:

Петя и Александра – гр. София

Веселин Цветков – гр. Враца

Зинаида Карагьозова – гр. Пловдив

Мелис Седат Хюсню – гр. Исперих

Ивелина Борисова – гр. Монтана